GDPR

Integritetspolicy
Denna integritetspolicy rör dig som är gäst på restaurangen Nya Serveringen i Ängelsberg. Din integritet är viktig för oss och vi vill alltid vara öppna med hur vi behandlar dina personuppgifter för att du ska känna dig trygg när du lämnar dina uppgifter till oss. I denna integritetspolicy hittar du information om hur vi behandlar dina personuppgifter.
Vem ansvarar för dina personuppgifter?
Nya Serveringen i Ängelsberg är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som du lämnar till oss.
Personuppgifter som vi samlar in från dig
Vi kan samla in olika typer av personuppgifter om dig i samband med att du bokar bord, gör en fakturabetalning eller gör en förbeställning,
Exempel på personuppgifter som vi samlar in om dig vid dessa tillfällen är:
• Namn
• Kontaktuppgifter, e-postadress och telefonnummer
• Adress samlas endast in vid hantering av fakturor eller vid anmälan till sällan förekommande evenemang
• Korrespondens med oss (exempelvis personuppgifter som du lämnar i samband med kontakter med oss)


Varför vi behandlar dina personuppgifter
Vi använder dina personuppgifter för olika ändamål med syftet att ge relevant information och optimera och utveckla upplevelsen. Vilka personuppgifter som vi använder beror på ändamålet. Nedan följer våra olika ändamål för personuppgiftsbehandling:

1. Marknadsföring, till exempel genom nyhetsbrev, marknadsföringserbjudanden, informationsenkäter och inbjudningar. Om du prenumererar på vårt nyhetsbrev behandlar vi dina personuppgifter baserat på ditt samtycke. Du har rätt att när som helst återkalla ditt lämnade samtycke genom att mejla info@restaurang-station.se. Och du kan alltid avregistrera dig från våra utskick irespektive kanal. Med stöd av intresseavvägning kan vi också komma att använda direktmarknadsföring de tillfällen då vi har ett berättigat intresse av detta.
2. Bokningar
När du bokar bord på Nya Serveringen i Ängelsberg kommer vi att lagra dina uppgifter, detta krävs för att fullfölja bokningen. När gästen bokar administration och statistik.
3. Beställningar online eller i fysisk butik
Behandling av dina personuppgifter sker med stöd av avtal för att kunna slutföra en förbeställning online eller i butik.
4. Vid betalningar
För att hantera betalningar via faktura lagrar vi personuppgifter som fakturanummer, namn, e- postadress, telefonnummer, belopp, försäljningsställe och beställningsunderlag.
Trygg hantering av personuppgifter
Du kan vara trygg med att vi inte delar dina uppgifter med andra i de fall vi inte måste på grund av lagkrav eller i samband med rättsliga processer. Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina data för marknadsföringsändamål till tredje part utanför företaget Station Bistro & Bar. Uppgifter som hanteras av tredje part, som tjänsteleverantör, användas endast för att kunna tillhandahålla tjänster till våra gäster.
Lagring
Allmänt sett sparar vi dina uppgifter så länge som uppgifterna är nödvändiga för att uppfylla de ändamål som uppgifterna samlades in för. Uppgifterna kan också sparas under den tid som krävs enligt tillämplig lag, till exempel under 7 år för att uppfylla krav i bokföringslagen.
I övriga fall kommer vi regelbundet se över vår personuppgiftshantering. Vi kan exempelvis radera dina uppgifter om du inte har varit i kontakt med oss på länge.
Dina rättigheter
Om du vill få insyn i din personuppgiftsbehandling har du rätt att begära att få tillgång till dina uppgifter. Om vi mottar en begäran om tillgång kan vi komma att fråga om ytterligare uppgifter för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person. Du har också alltid rätt att begära att dina personuppgifter rättas.

Vi kommer alltid att radera dina uppgifter i den utsträckning som krävs enligt tillämplig lag och vi kommer självklart alltid göra vårt bästa för att tillmötesgå din begäran om radering. Du har också rätt att invända mot vår behandling (till exempel den behandling som baseras på våra berättigade intressen) eller begära att få de uppgifter som du har lämnat till oss överförda till en annan personuppgiftsansvarig (så kallad dataportering).
Dina personuppgifter får inte behandlas för direktmarknadsföring eller profilering om du motsätter dig sådan behandling. Du har också rätt att när som helst återkalla ett lämnat samtycke, t.ex. det samtycke som du som privatperson lämnar när du börjar prenumerera på vårt nyhetsbrev.
Klagomål och tillsynsmyndighet
Om du anser att vi har hanterat dina personuppgifter på ett felaktigt sätt har du rätt att framställa klagomål till Integritetsmyndigheten som är tillsynsmyndighet för personuppgiftsbehandling.
Kontakta oss
Om du fortfarande har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss via e-post 
monica@nyaserveringen.comJag godkänner därmed att restaurangen får bearbeta mina personuppgifter i syfte att kunna skicka mig personanpassat marknadsföringsmaterial i enlighet med Nya Serveringen i Ängelsberg integritetspolicy.

Vi som jobbar här

Louise, Jens, Martina och Patrik.
Louise, Jens, Martina och Patrik.